Welcome to adbou.dk


Antropologisk Afdeling (ADBOU) ved Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet i Odense er en af de to statsinstitutioner, der tilbyder at behandle og opbevare menneskeskeletter fra arkæologiske udgravninger.

Skeletsamlingen består af mere end 15.000 skeletter primært fra den danske middelalder og efter-reformatorisk tid.

                                                             -----

Department of Anthropology (ADBOU), Institute of Forensic Medicine at University of Southern Denmark, Odense is one of two state institutions that offers treatment and storing of human skeletons from archaeological excavations.

The collection consists of more than 15.000 skeletons, primarily from the Danish Medieval Period. 

 

                                                             -----

Nyheder / News

Se mere om ADBOU aktiviteter på facebook


Gæstestuderende:

April: Sara Getz, PennState University, USA
Maj: Saige Kelmelis, PennState University; USA
Juni: Catherine Old, Bournemouth Unviersity, UK

Tiltrædelsesseminar
den 12. maj 2016 for professor Jesper Boldsen
Se Indbydelse

Søsætning af Ladby Skibet lørdag den 14. maj!
Se Indbydelse