Skip to main content

Student projects - SU509

 

2016

Christina Vestergård Sørensen: 'Aldersestimering foretaget på baggrund af fusion mellem de primære og de sekundære ossifikationscentre i sacrum'

Ditte Elisabeth Pelle Kofod: 'Forskelle i forekomsten af syfilisrelaterede forandringer hos kvinder og mænd - belyst ved analyse af aldersfordeling og virulensfaktor'

Evald Dalsgaard: 'Sex related enthese differences in Middle Age communities'

Mette Christensen: 'Syfilis på patella og tibia i 3 udvalgte kirkegårde fra hver sin tidsperiode'

Michelle Haugaard Andersen: 'En undersøgelse af forekomst af knoglevækst på caput femoris'

Michelle W. Petersen: 'Undersøgelse af non-metriske variationer blandt middelalderens befolkning i Danmark'

Nina Heineth: 'Bevaring for Sejet kirkegårds skeletter'

Tobias Højrup Knudsen: 'En undersøgelse af traumatisk brud ved distal radius på kvinder, en relation fra før i tiden til nyere tid'


2015

Luca Nora: 

Peter Borgkvist Bloch:


2014

Almut Fichte: 'Håndpræference baseret på asymmetri af humerus'

Imi Bruun Nielsen: 'Kønsestimering af fødder'

Jane Bækkel Møller: 'Sammenhængen mellem femur fovea caput og exostoser mht. aldersbestemmelse'

Jeanne Søberg Jørgensen: 'Tuberkulose blandt børn og unge fra Ribe gråbrødrekloster'

Pauline Gifty Sarquah-Djurhuus: 'Hvem gnaver af mine knogler når jeg dør - en undersøgelse af hvad der sker ved knoglenedbrydning og hvilke dyr der spiser af knoglerne'


2013

Christina Berg and Terkel Wolff: 'Befolkningen i Svendborg og Horsens - morfologiske afvigelser på fynske og jyske kirkegårde ved brug af pandemålinger og FORDISC 3.0'

Nina Helbak: 'Højde og levealder. En analyse af materiale fra Horsens og omegn'


2012

Martin Rasmussen: 'Udviklingen i prævalensen af knogletuberkulose i Danmark - en analyse af skeletmateriale fra Horsens by og omegn'


2011

Morten Valdorff Rasmussen: 


2010

Ida Westh Hansen: 'Kan DSP-metoden hjælpe med at belyse regionale variationer i human kønsdimorfi?'

Jonna Nielsen: 'Har human kønsdimorfi indflydelse på fraktur frekvens og mønstre?'

Kasper Carøe Hollister: 'Slidgigt iblandt tre jyske skeletsamlinger. Med udgangspunkt i samlingerne fra Klosterkirken og Ole Worms Gade i Horsens By og Tirup fra Horsens omegn'

Mia Liv Grøsfjeld Bitsch: 'Lepra læsioner på humeri; en undersøgelse på den mediale epikondyl af spor efter ulnaris nervens involvering ved sygdommen lepra'

Pernille Dahl Pedersen: 'Comparative analysis of skeletal sexual dimorphism in two Danish, medieval, regional populations'

Vicki R.L. Kristensen: 'Morfologiske afvigelser på Svendborg Gråbrødrekirkegård'


2009

Eva Forsom and Mette Arenfeldt Christensen: 'Køns- og aldersvurdering af skeletmateriale fra Segermes, en by i det romerske Nordafrika'

Louise Schelde Jensen: 'Geografisk spredning af sygdommen FOS – med udgangspunkt i skeletmateriale fra kirkegårdene fra Viborg, Skt. Mikkels Kirke og Odense, Skt. Albani Kirke'

Yuliya R. Møller: 'Bestemmelse af baggrundsniveauerne af kviksølv og bly i humant knoglevæv fra AD1000-1400'


2008

Mette Wod: 'Height estimation from skeletal remains'


2007

Anne Østergaard Jensen: 'Tuberkulose i middelalderens Danmark - En analyse af tuberkulose på skeletmateriale fra Skt. Knud og Sct. Nicolai kirkegård'


2006

Birgitte Ribert: 'Syfilis i Danmark, 1300-1700 e.Kr. En osteologisk analyse'

Christine Lorentzen Nielsen: 'Tandrodstransparens - aldersestimering af 103 individer fra dansk middelalder - korresponderer med transistionsanalysen?'

Helene Agerskov Madsen: 'Frembrud af permanente tænder i Danmark. Et sammenlignende studie af moderne børn og børn fra middelalderen'


2005

Anita Terp: 'En fastlæggelse af kviksølvniveauet vha Tirup skeletterne'


2003

Dorthe Lyon Jørgensen: 'Kvinders dødelighed i middelalderen - baseret på skeletmateriale fra tre danske middelalderkirkegårde'


2002

Bettina Kiilsgaard Henrichsen:

Dorthe Pedersen: 'Button osteoma i skeletmateriale fra dansk middelalder'

Marie Ørgaard Jensen:


2001

Thomas Nielsen: